Piotr Kołodziej

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osiedle Grunwald Północ położone jest w centralnej części referatu Grunwald. Zabudowa osiedla oparta jest w zdecydowanej większości na blokach. Za centralny rejon osiedla uważa się Targowisko Świt i przyległe ulice. Dla pracy strażnika osiedlowego ma to podstawowe znaczenie, gdyż takie skupiska ludzi generują charakterystyczne problemy - od nielegalnego parkowania, poprzez uciążliwości ze strony bezdomnych i spożywających alkohol w miejscach zabronionych aż po nielegalny handel.

Oto kilka przykładów interwencji przeprowadzonych przez strażnika osiedlowego:

  1. bezdomny, który koczował w piwnicy bloku mieszkalnego - dla udzielenia pomocy tej osobie strażnik zaangażował pracowników socjalnych MOPR;
  2. osoby spożywające alkohol w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola - tego typu zachowania są szczególnie napiętnowane przez mieszkańców, gdyż mają demoralizujący wpływ na najmłodszych a dodatkowo zawsze budzą obawy o bezpieczeństwo dzieci. W wyniku działań strażnika, tylko w tym miejscu, ukarano mandatami kilkanaście osób. Podobne interwencje strażnik prowadzi obok garaży przy ul. Poranek, czy w bezpośrednim sąsiedztwie Targowiska Świt;
  3. problemy z parkowaniem pojazdów ma chyba większość mieszkańców - interwencje te występują na terenie prawie całego osiedla. Są jednak miejsca, gdzie mieszkańcy szczególnie narzekają na uciążliwości powodowane źle zaparkowanymi pojazdami. Należą do nich okolice ul. Jesiennej i ul. Modrej, gdzie na wniosek mieszkańców stosowano liczne postępowania mandatowe. Podobna sytuacja występuje w rejonie Targowiska Świt;
  4. duża ilość samochodów to również duża ilość wraków - w tym roku strażnik ujawnił ponad 20 takich "aut retro". Większość z nich udało się doprowadzić do demontażu.