Strażnicy zbierali krew.

Podczas Majówki w Botaniku można było spędzić ciekawie i atrakcyjnie czas. Można było także oddać krew, bo strażnicy miejscy zorganizowali otwartą zbiórkę krwi w poznańskim Ogrodzie Botanicznym.

Strażnicy miejscy współorganizowanli zbiórkę krwi w czasie Majówki w Botaniku.
Strażnicy miejscy współorganizowanli zbiórkę krwi w czasie Majówki w Botaniku.

W dniach 1 i 3 maja, podczas zorganizowanej w Ogrodzie Botanicznym Klub Honorowych Dawców Krwi przy Straży Miejskiej Miasta Poznania przeprowadził otwartą zbiórkę krwi. W tych dniach każdy, kto przybył na festyn "Majówka w Botaniku", mógł oddać krew w punkcie zlokalizowanym w nowozakupionym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu specjalistycznym autobusie.
W tym czasie 93 osoby oddało 41 litrów i 850 ml krwi pełnej.
Składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji Ogrodu Botanicznego za udostępnienie miejsca na zorganizowanie punktu poboru krwi.