"Wszystkie ręce na pokład", od poniedziałku rozpoczynają się wakacje!

Do zakończenia roku szkolnego pozostały już tylko 2 dni. Strażnicy z zespołu profilaktyki, policjanci i strażacy, wszyscy wykorzystują każdą okazję do przypomnienia najmłodszym podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wypoczynek nad wodą - strażnicy i policjanci rozmawiają z mieszkańcami
Wypoczynek nad wodą - strażnicy i policjanci rozmawiają z mieszkańcami

W trakcie festynu Rodzinnego Różnorodności, na terenie SP 71, strażnicy i policjanci zwracali uwagę mieszkańców Jeżyc na ekologię oraz bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami. Natomiast w trakcie rajdu uczniów SP 19, nasi "profilaktycy" prowadzili ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie SP 50 poznawali zagrożenia, na jakie mogą napotkać wypoczywając na wsi, natomiast uczniowie kilku szkół z terenu Starego Miasta poznawali zasady bezpieczeństwa w górach, lasach oraz nad wodą. Zajęcia te prowadzili wspólnie strażnicy, policjanci i strażacy. Oczywiście także i tutaj nie mogło zabraknąć ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad korzystania z numeru alarmowego 112.

W kilku szkołach, jeszcze przed wakacjami, zostały przeprowadzane egzaminy na kartę rowerową. Także w tych zajęciach strażnicy z zespołu profilaktyki wspomagali nauczycieli -przypominali podstawowe zasady ruchu drogowego oraz obserwowali część praktyczną, t.j. jazdę na torze.   

Jednak należy pamiętać o tym, że wakacje to nie tylko wyjazdy i wycieczki. Sporo wolnego czasu młodzież spędza w miejscu zamieszkania. Dlatego też ważnym tematem przedwakacyjnych spotkań są: cyber zagrożenia i pokusa używek, a w szczególności środków odurzających. W tym zakresie, zahamowanie dynamiki wzrostu używania przez młodzież narkotyków i tzw. dopalaczy, jest jednym z priorytetów profilaktycznych wszystkich służb mundurowych. Omawiano również odpowiedzialność karną nieletnich na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wyjaśniono uczniom pojęcia demoralizacji i czynu karalnego, jak również środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.