Weekendowe parkowanie

Miniony weekend to blisko 450 zgłoszeń mieszkańców, z czego 2/3 dotyczyło nieprawidłowego parkowania na terenie całego miasta.

Weekendowe parkowanie
Weekendowe parkowanie

W samym centrum strażnicy z referatów Drogowego i Stare Miasto wystawili blisko 200 wezwań - w tym z ulic Ratajczaka, Kantaka, Św. Marcin, 27 Grudnia. Nałożyli 99 mandatów. W działaniach brał udział również wspólny patrol pieszy z Policją.

Łącznie wystawiono w mieście ponad 400 wezwań, założono 110 blokad, odholowano 6 pojazdów, których sposób parkowania utrudniał ruch. Poza działaniem w zakresie ruchu drogowego, strażnicy wystawili kilkanaście mandatów osobom spożywających alkohol w miejscach zabronionych. Ukarali 28 osób, które niszczyły zieleń.