Warta w pełnej gotowości

Punktualnie o 7:00 strażnicy Referatu Stare Miasto sprawdzali przygotowanie nadwarciańskich terenów rekreacyjnych do okresu świątecznego. Optymistyczna prognoza pogody, przewidująca znaczne ocieplenie, zwiastuje spore zainteresowanie rekreacją na łonie natury.

Strażnicy referatu Stare Miasto w trakcie porannych kontroli porządkowych
Strażnicy referatu Stare Miasto w trakcie porannych kontroli porządkowych

Tereny nadwarciańskie, zarówno po stronie Starego Miasta jak i Nowego Miasta, można powiedzieć, że są w pełnej gotowości. Ustawione są duże kontenery na odpady zmieszane, przenośne toalety, tablice informujące o zasadach korzystania z przestrzeni miejskiej, a w szczególności o granicach stref dopuszczających spożywanie alkoholu. Można powiedzieć, że tylko odrobinę chęci ze strony biesiadujących, a służby porządkowe nie będą miały pracy z porządkowaniem bałaganu. Nad przestrzeganiem zasad porządkowych i bezpieczeństwem wypoczywających mieszkańców czuwać będą patrole straży miejskiej i policji. Funkcjonariusze ci będą wspierani przez operatorów monitoringu miejskiego, którzy Wartostradę obserwują za pośrednictwem 16 kamer. Pomimo zmiennej aury kilkadziesiąt osób już się przekonało o tym, że przyjętych zasad należy przestrzegać. Posypały się pierwsze mandaty - najczęściej za zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych. Były także ujawnione przypadki zażywania substancji odurzających czy kradzieży elementów metalowych.

Życzymy wszystkim miłego wypoczynku i apelujemy o przestrzeganie zasad porządkowych.