Tygodniowe podsumowanie

W dniach od 4 - 11 listopada służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 2092 zgłoszenia - tradycyjnie najwięcej dotyczyło nieprawidłowego parkowania. Zgłoszenia mieszkańców przełożyły się na 1489  interwencji wobec kierowców. Wynikiem tych działań było:  652 wezwania, strażnicy założyli 403 blokady i odholowali 83 auta. 

Tygodniowe podsumowanie
Tygodniowe podsumowanie

Ponadto funkcjonariusze reagowali na zakłócanie ciszy i porządku publicznego 64 razy, a 108 w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Jednak najwięcej tych interwencji dotyczyła nadmiernego spożywania alkoholu. Strażnicy zgłosili odpowiednim służbom 30 awarii technicznych.

Funkcjonariusze w 96 przypadkach interweniowali wobec zwierząt.

Miniony tydzień koncentrował się na przygotowaniach służb do poniedziałkowych obchodów Dnia Niepodległości, imienin ulicy św. Marcin oraz zabezpieczeniu Biegu Niepodległości Run Poland 2019. Nad bezpieczeństwem uczestników biegu, kibiców i wszystkich, którzy pojawili się wczoraj w centrum miasta czuwało 45 strażników miejskich.

Strażnicy podsumowali półroczne działanie Uchwały Rady Miasta dot. Parku Kulturowego, oraz październikowe kontrole dotyczące ustawiania kontenerów za zgodą właściciela terenu.