Tydzień w straży miejskiej - wybrane aspekty

W minionym tygodniu dyżurni straży miejskiej przyjęli od mieszkańców 1528 zgłoszeń. Parkujące pojazdy (975 zgłoszeń), czystość powietrza (246 zgłoszeń) oraz bezdomni (121 zgłoszeń), to najczęściej powtarzające się sygnały o konieczności podjęcia interwencji.

Radiowóz SMMP
Radiowóz SMMP

Kierowcy, którzy ignorują podstawowe przepisy z zakresu parkowania pojazdów nadal przysparzają strażnikom najwięcej pracy. 534 wezwania, 267 blokad i 11 samochodów usuniętych na parking strzeżony, to w największym skrócie podsumowanie interwencji drogowych w minionym tygodniu. Imprezy organizowane w ramach Betlejem Poznańskiego, a w szczególności niedzielna uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju, przyciągają tłumy mieszkańców z Poznania i okolic. Klasztorna, Świętosławska, Gołębia i Wodna to ulice najbardziej oblężone nieprawidłowo zaparkowanymi samochodami. 

Jednak miniony tydzień zdominowała medialna dyskusja na temat zmian w uprawnieniach straży miejskiej, w zakresie możliwości wykorzystywania zdjęć obrazujących wykroczenie, które wykonali mieszkańcy. Do tej pory, wszystkie wykroczenia ujawnione przez strażników na podstawie nadesłanych zdjęć, kierowane były do rozpatrzenia przez właściwy terytorialnie Sąd. Liczba spraw kierowanych rocznie tylko przez poznańską straż miejską ciągle rośnie i wynosi od ponad 3500 w 2017 roku, do blisko 5 500 do końca listopada 2018 r. Po wprowadzeniu nowelizacji, strażnik sprawcę ustalonego na podstawie zdjęcia, będzie mógł ukarać mandatem. Został również wprowadzony jednolity, 60 dniowy, termin do nałożenia mandatu, licząc od dnia ustalenia sprawcy popełnienia wykroczenia.

- Celem proponowanej regulacji jest zmniejszenie ilości kierowanych wniosków o ukaranie do sądu, a zwiększenia roli postępowania mandatowego.

Należy nadmienić, że opisana nowelizacja nie wprowadza zmian w toku prowadzenia niezbędnych czynności wyjaśniających - nadal funkcjonariusz będzie mógł wzywać autora zdjęcia do złożenia wyjaśnień.   W przypadku zgłoszenia mailowego lub listownego niezbędne jest podanie swoich danych osobowych i adresowych. Osoba zgłaszająca wykroczenie w wyżej opisany sposób musi być świadoma tego, że automatycznie staje się świadkiem w sprawie o wykroczenie. Wiązać się to może z uczestnictwem w rozprawach sądowych, a także z wezwaniem do jednostki Straży Miejskiej Miasta Poznania w celu przesłuchania do protokołu.