Tydzień w straży miejskiej - wybrane aspekty

   

W minionym tygodniu dyżurni straży miejskiej przyjęli od mieszkańców 1401 zgłoszeń. Najwięcej, bo aż 819, dotyczyło uciążliwości powodowanych przez nieprawidłowo zaparkowane samochody. Należy jednak podkreślić rosnące zainteresowanie mieszkańców losem osób bezdomnych (136 zgłoszeń) oraz ochroną środowiska (228 zgłoszeń).

Wizyta na stanowisku dyżurnego Referatu Stare Miasto
Wizyta na stanowisku dyżurnego Referatu Stare Miasto

   

W okresie jesienno - zimowym najważniejszą kategorią zgłoszeń mieszkańców są te, które dotyczą zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (136 zgłoszeń mieszkańców i 46 zaobserwowanych przez operatorów monitoringu miejskiego). Zdecydowana większość z nich dotyczyła troski mieszkańców o los osób bezdomnych oraz tych, którzy pod wpływem alkoholu zasypiali "pod gołym niebem". Przy panujących niskich temperaturach, w takich sytuacjach liczy się czas. Do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych strażnicy przetransportowali 18 pijanych. W większości przypadków konieczna była konsultacja medyczna oraz zgoda na transport do ODON. Przykładem takiej interwencji było zgłoszenie operatora monitoringu miejskiego, który zauważył w Parku Chopina mężczyznę leżącego na ławce. Interweniujący strażnicy wezwali zespół ratownictwa medycznego - w ocenie ratownika mężczyzna był w stanie upojenia alkoholowego, nie był w stanie sam udać się do miejsca zamieszkania. Po wystawieniu zgody na transport strażnicy przekazali pijanego pod opiekę w ODON.

Panujące od kilku dni wyraźnie niskie temperatury są powodem zdecydowanie innych uciążliwości dla mieszkańców - coraz częściej, nie bacząc na innych podróżnych, palący tytoń chronią się przed zimnym wiatrem i robią to pod wiatami przystanków komunikacji miejskiej. W minionym tygodniu strażnicy wychwycili blisko 50 takich sytuacji. W większości (38 przypadków) palacze zostali ukarani mandatami.

Strażnicy rejonowi Referatu Stare Miasto przeprowadzili kontrolę wykonania zaleceń porządkowych na terenach przyległych do placów budów, zlokalizowanych przy ul. Mostowej. Samochody zaparkowane na drodze rowerowej, zanieczyszczanie jezdni i chodnika oraz wszechobecne śmieci, to najważniejsze uchybienia stwierdzone podczas wcześniejszych kontroli. Wtedy też posypały się mandaty, jedna sprawa trafiła do Sądu, były zalecenia i obietnice poprawy. Teraz przyszedł czas na powtórną ocenę - zdaniem kontrolujących strażników rejonowych jest czysto, a na drodze rowerowej nie ma już pojazdów z budowy. Miejsca te będą nadal doraźnie sprawdzane.

Nadal prowadzone są działania profilaktyczne z zakresu niskiej emisji. Tym razem, wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, strażnicy z Zespołu Profilaktyki informowali mieszkańców o zagrożeniach ze strony czadu.

Szkolne wycieczki w Urzędzie Miasta są również okazją do przybliżenia roli strażnika miejskiego, jego umundurowania, wyposażenia oraz używanych radiowozów. W minionym tygodniu stanowisko dyżurnego Referatu Stare Miasto odwiedzili przedszkolaki z kilku pobliskich placówek. W trakcie spotkań funkcjonariusze szczególny nacisk kładą na zasady prawidłowej opieki nad zwierzętami domowymi.

Mieszkańcy nadal najczęściej wzywali strażników do nieprawidłowo zaparkowanych samochodów (819 zgłoszeń). Tendencja ta utrzymuje się od długiego czasu i ma zasadniczy wpływ na interwencje realizowane przez patrole straży miejskiej. Ostatnio przeprowadzone działania wzmożone na terenie ścisłego centrum Starego Miasta (28 lstopada) zakończyły się ukaraniem 80 kierowców ignorujących podstawowe przepisy ruchu drogowego. Warto zauważyć, że strażnicy podczas tych interwencji również reagują na inne zauważone wykroczenia. Między innymi ukarali kilka osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem oraz mężczyznę, który na ruchliwym chodniku puścił luzem psa bez nałożonego kagańca.