Tydzień w straży miejskiej - wybrane aspekty

W minionym tygodniu dyżurni straży miejskiej przyjęli od mieszkańców 1389 zgłoszeń. Najwięcej, bo aż 966, dotyczyło uciążliwości powodowanych przez nieprawidłowo zaparkowane samochody. Jednak niska temperatura powietrza nie tylko zwiastuje nadchodzącą zimę, ale również spowodowała większe zainteresowanie mieszkańców losem bezdomnych oraz czystością powietrza.

W trosce o czyste powietrze - profilaktyka na Gruwaldzie
W trosce o czyste powietrze - profilaktyka na Gruwaldzie

Mieszkańcy najczęściej wzywali strażników do nieprawidłowo zaparkowanych samochodów (966 zgłoszeń). Tendencja ta utrzymuje się od długiego czasu i ma zasadniczy wpływ na interwencje realizowane przez patrole straży miejskiej. Działania wzmożone w poszczególnych częściach miasta oraz praca strażników rejonowych, to blisko 1000 osób ukaranych za ignorowanie podstawowych zasad parkowania. Dodatkowo, w minionym tygodniu strażnicy zlecili odholowanie na parking strzeżony 20 samochodów blokujących ruch drogowy i doprowadzili do usunięcia kolejnych 19 wraków.

Ochrona środowiska to druga, pod względem liczby zgłaszanych uciążliwości, kategoria spraw przekazywanych przez mieszkańców. Na 159 zgłoszeń, aż 100 dotyczyło zagrożeń ze strony spalanych odpadów. Reakcją strażników na te oczekiwania mieszkańców były nie tylko kontrole palenisk prowadzone na terenie nieruchomości, ale również analizy czystości powietrza oraz działania profilaktyczne. Wyniki uzyskane z analiz pobranych próbek powietrza służą do typowania rejonów, zarówno kompleksowych kontroli gospodarki odpadami komunalnymi, jak i działań profilaktycznych. W minionym tygodniu strażnicy z Zespołu Profilaktyki informowali mieszkańców Grunwaldu o zagrożeniach ze strony niskiej emisji oraz o nowych regulacjach prawnych wprowadzonych Uchwałą antysmogową dla Poznania. 

Kolejną, co do wielkości, kategorią zgłoszeń mieszkańców były zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (97 zgłoszeń). Ponad połowa z nich dotyczyła troski mieszkańców o los osób bezdomnych. Wraz z nadejściem niskich temperatur powietrza strażnicy rejonowi rozpoczęli coroczne działania profilaktyczne. Wspólnie z pracownikami socjalnymi MOPR oraz Policją docierali do koczujących w miejscach nieogrzewanych, informując o możliwości uzyskania pomocy socjalnej. Teraz zebrane informacje mogą być bardzo potrzebne w kolejnych miesiącach, w sytuacjach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia bezdomnych.

Inne działania strażników zrealizowane w minionym tygodniu:

  • interweniowali wobec 1332 sprawców wykroczeń,
  • przetransportowali do wytrzeźwienia 16 osób,
  • interweniowali wobec 35 osób, które w miejscach objętych zakazem paliły tytoń,
  • operatorzy monitoringu miejskiego zaobserwowali 150 zdarzeń wymagających interwencji straży miejskiej bądź policji.