Straż miejska podsumowała półrocze - porządek i spokój publiczny

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych bezpośrednio wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Całodobowa obserwacja obrazów z kamer monitoringu miejskiego, kontrola miejsc bytowania bezdomnych, czy interwencje związane ze spożywaniem alkoholu, to najważniejsze obszary aktywności strażników miejskich na rzecz bezpieczeństwa i porządku.

Radiowóz SMMP
Radiowóz SMMP

Miejski system monitoringu wizyjnego obsługiwany jest przez cywilnych pracowników straży. Siedziby poszczególnych stanowisk usytuowane są w komisariatach Policji. Operatorzy pracują w systemie całodobowym i mają do dyspozycji 753 kamery. W minionym półroczu ujawnili 4 042 zdarzenia wymagające interwencji straży miejskiej lub policji.  

Najwięcej, bo aż 1 606 zaobserwowanych zdarzeń, było w ścisłym centrum Starego Miasta. Dla porównania, na terenie Nowego Miasta takich zgłoszeń operatorzy przekazali 654, a na Grunwaldzie 639.   

Najwięcej zdarzeń wiązało się ze spożywaniem alkoholu bądź innych podobnie działających środków i zachowaniem ludzi po spożyciu ich nadmiernej ilości - 1 226. Aż 451 zgłoszeń dotyczyło osób leżących w miejscach publicznych. Większość z nich, z różnych przyczyn, wymagała natychmiastowej pomocy medycznej.

Należy też dodać, że na podstawie zgłoszeń od operatorów monitoringu miejskiego zatrzymano 198 osób, głównie posiadające substancje narkotyczne, sprawców rozbojów, pobić i kradzieży, uczestników bójek ulicznych oraz poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości.

Pomoc osobom bezdomnym - w okresie zimowym strażnicy codziennie docierali do miejsc bytowania bezdomnych wskazując im możliwości przyjęcia pomocy socjalnej, medycznej bądź zamieszkania w noclegowniach. Wielokrotnie osoby te były w stanie upojenia alkoholowego i zostały przetransportowane do wytrzeźwienia w ODON. Osobom wyziębionym i głodnym strażnicy przekazywali pakiety żywnościowe zakupione z budżetu straży miejskiej. Zadanie to strażnicy realizowali przy ścisłej współpracy z MOPR i Policją.

Inne działania strażników wpływające na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców:

  • interweniowali 1 107 razy wobec pijących alkohol w miejscach zabronionych
  • doprowadzili 639 nietrzeźwych osób do ODON lub miejsca zamieszkania
  • na zgłoszenia mieszkańców 255 razy skutecznie interweniowali w sprawie zakłócania spokoju i porządku publicznego
  • interweniowali 1 055 razy wobec osób palących tytoń w miejscach objętych zakazem
  • 141 razy interweniowali wobec osób używających wulgaryzmów
  • zabezpieczyli 39 miejsc zdarzeń do czasu przybycia Policji, Straży Pożarnej bądź innych służb powołanych do usunięcia zagrożenia
  • przekazali Policji 504 zgłoszenia lub informacje w sprawach właściwych dla jaj kompetencji

Obok wymienionych działań interwencyjnych należy wspomnieć o wspólnych patrolach z policjantami, udziale strażników w programie Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec, o działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i dorosłych, zabezpieczeniu licznych imprez masowych i uroczystości odbywających się na terenie miasta.