Straż miejska podsumowała półrocze - ochrona środowiska

W pierwszej połowie 2019 roku blisko 5 500 zgłoszeń mieszkańców dotyczyło spraw związanych z ochroną środowiska. To, pod względem liczby zgłaszanych problemów, druga po parkowaniu kategoria interwencji. Zgłoszenia mieszkańców znalazły odzwierciedlenie zarówno w liczbie jak i zakresie zrealizowanych interwencji.

Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości

Interwencje strażników z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska to zanieczyszczenia miejsc publicznych, spalanie odpadów i gospodarka odpadami komunalnymi oraz zwierzęta wymagające pomocy człowieka. Każda interwencja wymaga sporego nakładu pracy.

Gospodarka odpadami komunalnymi - dzikie wysypiska - w pierwszej połowie roku strażnicy ujawnili i doprowadzili do usunięcia 363 dzikie wysypiska śmieci. W 20 przypadkach sprzątali sprawcy na własny koszt, a pozostałe miejsca zanieczyszczone sprzątane były na koszt zarządcy terenu - najczęściej były to tereny miejskie.

Spalanie odpadów - 1980 przeprowadzonych kontroli w zakresie spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych, to zakres interwencji Eko Patrolu i strażników rejonowych do 30 czerwca br. W 203 przypadkach winnych ukarano (4 sprawy skierowano do Sądu). W trakcie czynności kontrolnych, w sytuacji gdy funkcjonariusze mieli informacje, że spalane były odpady, a osoba poddana kontroli zaprzeczała, pobierano próbki popiołu do badań laboratoryjnych. Na pobranych 78 próbek w 39 przypadkach wykonane analizy potwierdziły spalanie niedozwolonych substancji takich jak stare meble wykonane z płyt wiórowych czy ramy okienne pokryte farbami olejnymi.

W trakcie codziennej służby strażnicy ujawnili też kilka przypadków tzw. wypalania kabli (spalanie plastikowej otuliny w celu odzyskania metali kolorowych).

Kontrole placów budów - w okresie sprawozdawczym strażnicy przeprowadzili 2088 kontroli 89 placów budów i terenów przyległych, a to oznacza, że statystyczna budowa była kontrolowana 23 - krotnie. Taka sytuacja powstała z uwagi na spore uciążliwości generowane przez "budowy" w ścisłym centrum. W kilku przypadkach strażnicy sprawdzali przestrzeganie zasad czystości nawet 3 x dziennie, w tym czyszczenia jezdni, gromadzenia odpadów, a także przestrzegania zasad parkowania  pojazdów. W 75 przypadkach funkcjonariusze ukarali odpowiedzialnych.

Wraki - doprowadzili do usunięcia 505 pojazdów, których stan wizualny wskazywał na to, że nie są używane od długiego czasu (136 wraków odholowano na parkingi strzeżone, a 369 właściciele sami przekazali do demontażu)

Niszczenie zieleni - interweniowali 1239 razy wobec osób, które niszczyły roślinność. Najczęściej byli to kierowcy samochodów, którzy parkowali na trawnikach. W okresie wiosennym takie praktyki najczęściej kończą się zniszczeniem trawnika wymagającym jego rekultywacji.

Zwierzęta -  do Schroniska dla Zwierząt strażnicy przekazali 207 bezpańskich psów, 51 kotów wymagających pomocy człowieka, do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej przekazali 315 razy chore i ranne ptaki. Współpracując z WZKiB UMP interweniowali 277razy w sprawie zwierząt dzikich (najczęściej dziki i lisy).

Z innych działań na rzecz ochrony środowiska należy wspomnieć o kontrolach obowiązków deratyzacyjnych (1408 sprawdzonych nieruchomości), o interwencjach związanych z zanieczyszczeniem cieków wodnych (5). Dodatkowo przekazali 109 spraw będących w kompetencji Zarządu Zieleni Miejskiej, dokonali 125 pomiarów jakości powietrza określając zawartość pyłów zawieszonych PM10