Stare Miasto - podsumowanie półrocza

Parkowanie, alkohol, żebractwo, budowy, Park Kulturowy oraz zabezpieczenie imprez, to w największym skrócie "wizytówki" charakteryzujące zaangażowanie strażników miejskich w centrum Starego Miasta. Za każdym z tych określeń kryją się konkretne działania funkcjonariuszy, a ich liczba zdecydowanie przewyższa interwencje w innych rejonach Miasta.

Stare Miasto - interwencje
Stare Miasto - interwencje

W pierwszym półroczu mieszkańcy przekazali dyżurnym straży miejskiej ponad 39 000 zgłoszeń. Najczęściej interwencje przekazywali telefonicznie (26 000) oraz pocztą elektroniczną (13 000). Zdecydowana większość spraw, bo aż 62%, dotyczyła uciążliwości powodowanych nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami. Najczęściej strażnicy interweniowali w centralnych częściach Starego Miasta. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze wystawiono kierowcom blisko 4 800 wezwań, założono ponad 3 200 urządzeń blokujących koło oraz zlecono usunięcie na parking strzeżony 467 samochodów. W działaniach tych strażników wspierali policjanci WRD - do służby wystawiono 99 wspólnych patroli dyscyplinując kierowców ignorujących podstawowe przepisy ruchu drogowego.

Sporym problemem w tej części miasta są osoby spożywające alkohol. W pierwszym półroczu strażnicy przekazali do ODON 639 pijanych, najczęściej właśnie z centrum miasta.

Dużym wsparciem dla interweniujących funkcjonariuszy są pracownicy obserwujący obrazy z kamer monitoringu miejskiego. Zauważone negatywne zdarzenia przekładają się na skuteczne interwencje straży miejskiej i policji. Na terenie KP Stare Miasto spostrzegawczość operatorów pozwoliła na podjęcie 1 500 interwencji zakończonych ujęciem sprawców dewastacji mienia, złodziei, uczestników bójek, a nawet poszukiwanych listami gończymi (w całym mieście wszyscy operatorzy przekazali 4 042 zdarzenia wymagające podjęcia działań).

Z innych działań zrealizowanych w pierwszym półroczu przez strażników referatu Stare Miasto należy podkreślić:

  • kontrole czystość i drożność dróg wokół 1 612 budów
  •  usunięcie 11 wraków
  • interwencje wobec 482 osób żebrzących (w tym 85 obcokrajowców)
  • uwagi do zarządców nieruchomości o zaniedbaniach porządkowych - 876
  • wdrażania zasad Parku Kulturowego Stare Miasto prowadzone wspólnie z pracownikiem Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • zabezpieczenia imprez (szczególnie Stary Rynek i pl. Wolności) - przepracowali 9 610 godzin
  • cykliczne kontrole terenów nadwarciańskich