Sprawdzamy!

Miejsc, w których nieprawidłowe parkowanie jest nagminne, bądź stało się normą jest wiele, ale przykłady z ostatnich kilku miesięcy choćby z ulic: Różanej, Bergera, czy Szyperskiej pokazują, że systematyczne interwencje strażników miejskich przynoszą pożądane efekty.

ul. Wiśniowa przed działaniami strażników rejonowych
ul. Wiśniowa przed działaniami strażników rejonowych

Od kilku miesięcy systematycznie informujemy o działaniach strażników rejonowych ukierunkowanych na tzw. "prostowanie parkowania". W działaniach tych chodzi o przywracanie prawidłowych zasad w miejscach, w których kierowcy od długiego czasu nie stosowali się do nakazu parkowania wzdłuż krawędzi jezdni i ustawiali samochody skośnie. Argumenty parkujących o większej liczbie miejsc postojowych przegrywają z bezpieczeństwem, zarówno pieszych jak i samych kierujących. Skośnie ustawiane samochody nie tylko zabierają pieszym część chodnika, ale również utrudniają przejazd jezdnią.

Różana, Prądzyńskiego, Szyperska, Bergera, a ostatnio Wiśniowa to ulice, na których takie działania już zostały przeprowadzone. W ubiegłym tygodniu sprawdziliśmy, czy właśnie tam kierowcy stosują się do zasad wprowadzonych przez zarządcę drogi - okazuje się, że tak. Systematyczne działania przynoszą pożądane efekty, jednak wymaga to czasu, ale jak widać warto być cierpliwym.