Śnięte ryby nad Maltą

Miniony weekend w referacie Nowe Miasto minął pod znakiem działań w rejonie Cybiny.

Cybina - śnięte ryby
Cybina - śnięte ryby

W sobotę popołudniu, zarówno w wodzie, jak i na brzegu stwierdzono śnięte ryby. Pomimo zapadającego zmroku strażnicy przeprowadzili rozpoznanie, nie stwierdzając na powierzchni wody żadnej substancji zanieczyszczającej. Również prowadzone przez wezwaną na miejsce zdarzenia Straż Pożarną czynności nie doprowadziły do wykrycia przyczyny śnięcia. Przeprowadzona w niedzielę kontrola nie wykazała zwiększenia skali problemu. Całość sprawy z dokumentacją zdjęciową przekazano do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP.