Sezon grzewczy podsumowany

4970 przeprowadzonych kontroli spalania w domowych instalacjach grzewczych, 528 ujawnionych przypadków spalania odpadów, 85 próbek odpadów paleniskowych przekazanych do ekspertyzy, mobilne pomiary pyłów zawieszonych z wykorzystaniem  pojazdu bezemisyjnego, edukacja dzieci i młodzieży oraz szkolenia, to w największym skrócie charakterystyka minionego okresu grzewczego.  

Interwencja strażników - spalanie odpadów
Interwencja strażników - spalanie odpadów

Po 6 miesiącach sezon grzewczy 2018 / 2019 został zakończony. W porównaniu do poprzednich okresów, począwszy od 2016 roku, należy podkreślić stały, wyraźny wzrost liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych:

  • 1151 - w sezonie 2016 / 2017
  • 2593 - w sezonie 2017 / 2018
  • 4970 - w sezonie 2018 / 2019

Można spodziewać się, że w kolejnych latach czynności kontrolnych będzie jeszcze więcej.

Wpływ na taką tendencję ma rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa wyrażana zgłoszeniami do straży miejskiej, a także kontrole spalania realizowane przez funkcjonariuszy Eko Patrolu na podstawie uzyskanych wyników pomiarów pyłów zawieszonych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli strażnicy ujawnili 528 przypadków spalania odpadów.

Najwięcej, bo aż 487 spraw dotyczyło spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych, 30 ognisk na działkach i 11 wypalania plastikowych otulin kabli elektrycznych.

W uzasadnionych przypadkach, dla potwierdzenia spalania odpadów, strażnicy Eko Patrolu pobierali próbki popiołu, które w zaplombowanych pojemnikach przekazywali do ekspertyzy wykonywanej przez Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze Jastrzębie Zdrój. W minionym sezonie grzewczym takich badań zlecono 85, a uzyskane wyniki, w zdecydowanej większości przypadków, potwierdziły przypuszczenia strażników.

W kilku przypadkach, do ujawnienia sprawców wypalania kabli przyczyniły się fotopułapki.  Posypały się wysokie mandaty, nawet w łącznej kwocie dla jednego sprawcy - 1000 zł!

Tylko 8 spraw trafiło do Sądu.

W minionym okresie grzewczym, obok działań kontrolnych, strażnicy duży nacisk położyli na edukację dzieci i młodzieży oraz różnorodne szkolenia. Były spotkania w szkołach podstawowych i przedszkolach, a pod hasłem NIE dla SMOGU, uczniowie szkół średnich "walczyli" o darmowy indeks Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - nagrodę główną II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Były także szkolenia strażników Eko Patroli z aglomeracji poznańskiej, a także konferencja szkoleniowa skierowana dla kadry kierowniczej straży miejskich i gminnych województwa wielkopolskiego i Unii Metropolii Polski - również pod hasłem NIE dla SMOGU.