Sezon grzewczy 2019 / 2020 rozpoczęty

W poprzednim sezonie grzewczym strażnicy przeprowadzili 3100 interwencji związanych z podejrzeniem spalania odpadów. W 305 przypadkach kontrole zakończyły się karami.

W rozpoczynającym się sezonie grzewczym nieruchomości do kontroli wskazywane będą przez operatorów drona.

Konferencja prasowa "Dron bada jakość powietrza"
Konferencja prasowa "Dron bada jakość powietrza"

Jaki będzie kolejny sezon grzewczy tego jeszcze nie wiemy, ale z pewnością typowanie nieruchomości do sprawdzenia będzie szybsze i skuteczniejsze. Wszystko to za sprawą badań jakości powietrza przy użyciu specjalistycznego drona. Badania te prowadzone są w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego i będą kontynuowane do połowy grudnia.

Realizacja projektu umożliwiła objęcie kontrolami w krótszym czasie większego obszaru Miasta. Dzięki dronowi można wytypować nieruchomości, które następnie kontrolują strażnicy i mają możliwość zweryfikowania wskazań aparatury pomiarowej umieszczonej na dronie. To narzędzie, które wspiera prowadzenie kontroli i w ten sposób czyni ją bardziej efektywną.

Dotychczasowe kontrole przy użyciu drona odbywały się m. in. na terenie Grunwaldu, Wildy, Jeżyc, Nowego Miasta. Rejon kontroli jest wyznaczany zgodnie ze wskazaniem PBO oraz na podstawie analizy zgłoszeń wpływających do Straży. Dotychczasowe działania to sprawdzenie terenu na którym znajduje się ok. 8600 budynków. Do szczegółowej kontroli wytypowano 23 nieruchomości. W 6 przypadkach wskazania aparatury pomiarowej zostały potwierdzone w trakcie kontroli strażników - sprawców za spalanie materiałów zabronionych ukarano.

Dzisiaj, na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania, odbyła się konferencja prasowa prezentująca drona, jako nowy oręż w walce o czyste powietrze w mieście. Więcej na ten temat czytaj tutaj.

Sezon grzewczy 2018 / 2019 w liczbach:

  1. 1.     interwencje straży miejskiej ogółem - 3100

w tym dot:

  • spalania odpadów w instalacjach grzewczych - 3055
  • spalania odpadów w ogniskach - 45
  1. 2.     pobrano próbek popiołu - 85
  2. 3.     sankcje za spalanie odpadów:
  • ukarano - 275
  • pouczona - 27
  • skierowano do Sądu wniosków o ukaranie - 3
  1. 4.     skierowano do prokuratury cztery sprawy o przestępstwo uniemożliwienia kontroli - art. 225 kk. Na 3 100  kontroli nie jest to liczbą dużą i świadczy o zdyscyplinowaniu poznaniaków.