Poświąteczne podsumowania

Ostatnie dni przed świętami upływały w atmosferze gorączkowych porządków. Kilkanaście usuniętych wysypisk odpadów, 200 odholowanych wraków, czyste tereny rekreacyjne, czy likwidacja nielegalnego parkingu przy ul. Ewangelickiej, to w największym skrócie "porządkowe" efekty minionych świąt.

Lasy w okolicy ul. Błażeja
Lasy w okolicy ul. Błażeja

Strażnikom rejonowym udało się doprowadzić do usunięcia wielu wysypisk śmieci, między innymi uporządkowano z odpadów komunalnych teren obok budynku Poczty Polskiej przy ul. Sielawy, usunięto gruz z działki przy ul. Samotnej oraz zabrano z lasu przy ul Błażeja porzucone obudowy lodówek. Strażnicy zadbali również o porządek na drogach - współpracując z Zarządem Dróg Miejskich, tylko z terenu Grunwaldu zlecili odholowanie na parkingi strzeżone 26 wraków (w całym mieście, z art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, od stycznia odholowano już 200 takich pojazdów). Na bieżąco są sprzątane tereny rekreacyjne, szczególnie łąki na Wartą. Ustalony tam harmonogram sprzątania zakłada codzienne usuwanie odpadów, co przy większej dyscyplinie samych biesiadników dało pozytywny efekt - jest czysto! Nieco rzadziej, bo co drugi dzień, służby porządkowe usuwają odpady z leśnych terenów rekreacyjnych. Od wczesnych godzin porannych porządkowane są tereny od Golęcina aż po Kiekrz.

Również przed świętami strażnicy referatu Stare Miasto rozpoczęli akcję informującą o konieczności zabrania samochodów z terenu łączącego ul. Ewangelicką z  ul. Łazienną. W świąteczny poniedziałek pracownicy ZDM postawili tam bariery uniemożliwiające wjazd - efekt: z blisko 50 samochodów pozostało tylko 5. Mamy nadzieję, że kierowcy zabiorą je przed rozpoczęciem prac.