Poradnik nie tylko dla kierowcy - Taczaka, Garncarska, Ratajczaka

Wraz z rozpoczętą przebudową części ulic Taczaka i Garncarskiej zarządca drogi wprowadził nową organizację ruchu. Zmiany dotyczą wszystkich - kierujących samochodami, rowerzystów oraz pieszych. Każdy, niezależnie od sposobu przemieszczania, na czas trwania przebudowy musi dostosować się do nowych zasad. Poniżej publikujemy te najważniejsze, wymagające ciągłej obecności strażników.

ul. Kościuszki - zmiany na skrzyżowaniu z ul. Taczaka
ul. Kościuszki - zmiany na skrzyżowaniu z ul. Taczaka

Ograniczony ruch - nie każdy może wjechać, a nawet wejść w ulicę Taczaka. Kierowcy jadąc ulicą Kościuszki nie mogą skręcić w lewo, w ulicę Taczaka. Na tym skrzyżowaniu obowiązuje ich nakaz jazdy na wprost lub w prawo. Tabliczka umieszczona pod znakiem nakazu jazdy dopuszcza możliwość skrętu w lewo tylko mieszkańcom Taczaka i Garncarskiej oraz pojazdom budowy. Ograniczony jest także ruch pieszych - przejście dla pieszych na tym skrzyżowaniu odbywa się tylko jedną stroną ulicy Kościuszki.

Taczaka i Garncarska z zakazem zatrzymywania się - ulica Taczaka została zwężona - cała prawa strona (od ul. Kościuszki, do ul. Ratajczaka) została zamieniona w wielki plac budowy i osłonięta wysokim ogrodzeniem. Ruch samochodów i rowerów odbywa się zwężoną częścią jezdni, a chodnik z lewej strony w całości pozostał dla pieszych. Na całym odcinku tych ulic obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Niestety wielu kierowców ignoruje wprowadzone ograniczenia - tylko w minioną niedzielę strażnicy referatu Stare Miasto wystawili tam 29 wezwań! Uporządkowania wymagają też wystawiane na chodnik reklamy, stoliki i krzesła, które dodatkowo ograniczają przejście dla pieszych.

Ratajczaka ciągle z problemami - jadąc ul. Ratajczaka, od ul. Święty Marcin do ul. Powstańców Wielkopolskich wydaje się, że zasady parkowania są oznaczone jasno i czytelnie - prawa strona na chodniku (tutaj nie ma żadnych problemów), a lewa strona z pewnymi ograniczeniami na jezdni (ciągłe interwencje). Ponieważ pomiędzy chodnikiem a granicą miejsc postojowych przebiega droga dla rowerów pomocą dla parkujących są zamontowane ograniczniki. Niestety często kierowcy przejeżdżają przez gumowy ogranicznik i pozostawiają samochody na drodze rowerowej, tym samym blokując ruch. Interwencje strażników kończą się odholowaniem takich pojazdów na parking strzeżony (w minioną niedzielę odholowano 3 pojazdy). W dwóch innych miejscach tego odcinka ul. Ratajczaka obowiązują zakazy zatrzymywania się (w 5 przypadkach zastosowano blokady kół).

Miniona niedziela była dniem bez handlu, pogoda nie zachęcała do spacerów, a i tak strażnicy, na brak interwencji, nie mogli narzekać. 206 zgłoszeń mieszkańców, z czego 147 przypadków dotyczyło złego parkowania pojazdów, 15 zwierząt wymagających pomocy człowieka i 11 zakłócanie porządku publicznego.