Podsumowanie weekendu - interwencje strażników

W miniony weekend dyżurni straży miejskiej przyjęli do realizacji 463 interwencje, a operatorzy monitoringu miejskiego wychwycili 58 zdarzeń wymagających interwencji służb porządkowych. Niezmiennie to nieprawidłowo parkujący kierowcy przysporzyli strażnikom najwięcej pracy.

Interwencje strażników - archiwum SMMP
Interwencje strażników - archiwum SMMP

Łącznie w mieście, na źle zaparkowane samochody, strażnicy wystawili blisko 200 wezwań i założyli 122 blokady kół. Kolejne 32 pojazdy, które blokowały ruch i zagrażały bezpieczeństwu, usunięto na parking strzeżony. Zdecydowana większość wykroczeń została ujawniona na Starym Mieście. Taczaka, Kościuszki, Piaskowa, Szyperska, Rybaki, Mostowa, Kutrzeby, Ku Cytadel, Północna i ulice w obrębie Parku Kulturowego, to najczęściej powtarzające się miejsca interwencji. Kierowcy nagminnie w strefach zamieszkania parkowali poza miejscami wyznaczonymi, na drogach objętych zakazem zatrzymywania się, na miejscach przeznaczonych dla autobusów turystycznych (al. Marcinkowskiego), a także na skrzyżowaniach.

Poza działaniami z zakresu ruchu drogowego, strażnicy wystawili 46 mandatów osobom, które spożywały alkohol w miejscach zabronionych i zakłócały porządek i spokój publiczny. W trzech przypadkach pijanych przetransportowali do ODON.   

Do zwierząt wymagających pomocy człowieka strażnicy Eko Patrolu wyjeżdżali 40 razy, najczęściej do zabłąkanych psów i ptaków, które uczyły się latać. Działania na rzecz ochrony środowiska to również reakcja na przypadki niszczenia zieleni. Najczęściej chodzi o samochody, które kierowcy parkują na trawnikach - takich interwencji strażnicy przeprowadzili 23.

Opisane zdarzenia stanowią największą część z podjętych działań. Uzupełnieniem są zabezpieczenia imprez i uroczystości, udział w festynach, czy działania na rzecz czystości miejsc publicznych.