O zatruwaniu środowiska wspólnie ze strażakami

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki, wspólnie ze strażakiem z JRG nr 2, informowali przechodniów o poważnym problemie, jakim jest zatruwanie środowiska poprzez spalanie śmieci w piecach grzewczych.

Wspólne działania profilaktyczne
Wspólne działania profilaktyczne

Czystóść powietrza jakim oddychamy oraz zagrożenia ze strony czadu były najważniejszymi tematami w rozmaowach z mieszkańcami Grunwaldu. Strażak PSP przypominał o "cichym zabójcy" - czyli o tlenku węgla - który co roku zabija kilkadziesiąt osób. Aby zapobiec tragedii należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacji oraz kanałów nawiewnych. Strażniczki z Zespołu Profilaktyki SMMP zwracały uwagę na prawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi, ze szczególnym naciskiem na zakaz spalania wszelkich odpadów.
Napotkanym mieszkańcom rozdawano także broszurki informacyjne "Niska emisja" oraz "Nie dla Czadu"