Na pomoc pszczołom

Strażnicy z referatu Jeżyce interweniowali w sprawie roju pszczół, który znajdował się na drzewie przy ul. Mylnej, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego.

Konieczna była pomoc wyspecjalizowanej jednostki straży pożarnej i pszczelarza.

Ul. Mylna - akcja zabierania roju pszczół
Ul. Mylna - akcja zabierania roju pszczół

Mieszkańcy ul. Mylnej zaalarmowali strażników miejskich, gdyż przy ich budynku pojawił się rój pszczół. Owady usadowiły się w koronie drzewa, tuż obok balkonu jednego z mieszkań na I piętrze. Powodem do obaw mieszkańców była możliwość ukąszenia przez pszczoły. Interweniowała wyspecjalizowana jednostka straży pożarnej i pszczelarz. Strażnicy zabezpieczyli miejsce akcji przed dostępem osób postronnych, a strażacy bezpiecznie umieścili pszczoły w specjalnie przygotowanym pojemniku. Po zakończonej akcji opryskali gałęzie drzewa środkiem odstraszającym owady. Szybko jednak okazało się, że nie wszystkie owady podążyły za królową i zaczęły "siadać" na balustradach balkonów. W takiej sytuacji strażacy zdecydowali się przeprowadzić opryski odstraszające balustrad budynku na wszystkich 3 kondygnacjach.

Wiosna jest okresem intensywnego rojenia się niektórych owadów, swoje gniazda również budują szerszenie. W przypadku napotkania roju pszczół, gniazd szerszeni czy innych owadów, nie należy ich niepokoić. Zbliżenie do owadów, jakakolwiek próba ingerencji, a nawet zapach używanych perfum, może spowodować niepokój i w rezultacie atak. 

"Rojenie naturalne zachodzi wtedy, gdy pszczoły i robotnice razem z matką opuszczają rodzinę pszczelą. Po wyjściu z ula najczęściej skupiają się w kłąb rojowy w miejscu nieosłoniętym i pozostają tak przez jakiś czas. Pszczoły otaczają matkę, skupiają się ciasno, trzymając się jedna drugiej. Rój, po znalezieniu przez pszczoły wywiadowczynie odpowiedniego miejsca na osiedlenie (dziupli, pustego ula itp.), przenosi się tam i robotnice rozpoczynają budowę plastrów. Wraz z pojawieniem się w nowym gnieździe czerwiu i zapasów - rój przekształca się w rodzinę pszczelą.Tak w wielkim skrócie można opisać naturalne tworzenie się pszczelich rodzin.Rój pszczeli jest w specjalny sposób traktowany w polskim prawie, ponieważ właściciel rodziny, z której rój pochodzi, może wejść w pogoni za rojem na cudzy teren, również bez zgody właściciela. Ponadto, jeżeli rój osiądzie w ulu innego pszczelarza, do trzech dni pozostaje własnością tego, z którego pasieki pochodził" (źródło: Wikipedia).