Kontrole budów

Strażnicy referatu Grunwald interweniowali w sprawie zanieczyszczonych błotem jezdni. Posypały się mandaty, jezdnie doprowadzono do porządku. Będą dalsze kontrole.

Grunwald - kontrola czystości na drogach w bezpośrednim sąsiedztwie budów
Grunwald - kontrola czystości na drogach w bezpośrednim sąsiedztwie budów

Wspólnym mianownikiem dla takich ulic Grunwaldu jak Jawornicka, Łubieńska, Palacza, Bełchatowska, Bułgarska, Rembertowska, Świerzawska, Wykopy czy Dmowskiego są place budów i błoto na jezdni. Pojazdy ciężarowe wyjeżdżając na jezdnię zanieczyszczają ją ziemią, a padający deszcz robi z tego błotnistą papkę. Zrobiło się brudno i niebezpiecznie. W takich warunkach zatrzymanie pojazdu może okazać się dużym problemem.

Strażnicy rejonowi z Grunwaldu interweniowali u kierowników budów przy Jawornickiej i Bułgarskiej. Posypały się mandaty, a efekt był niemalże natychmiastowy - kierownicy zarządzili sprzątanie. Błoto usunięto ręcznie i mechanicznie, a w niektórych miejscach jezdnia została umyta. Przypominamy, że każdy kierownik budowy ma obowiązek zadbać o czystość drogi publicznej - zaniechanie w tym zakresie mogą skutkować mandatem.

Prace budowlane prowadzone są niemal w każdej części miasta. Nad przestrzeganiem porządku i czystości wokół tych terenów czuwają strażnicy rejonowi. W ubiegłym roku funkcjonariusze ci przeprowadzili 2467 kontroli 144 placów budów i terenów do nich przylegających. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały nałożeniem 139 mandatów.

Obowiązujące przepisy

Często zdarza się, że inwestorzy nie stosują obowiązkowych myjni przy wyjeździe z budowy, co powoduje spore uciążliwości dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przepisy ustawy Kodeks Wykroczeń zabraniają takich praktyk:
art. 91

 - Kto zanieczyszcza drogę publiczną....podlega karze grzywny do 1500 zł.

Dla strażnika przepis ten jest objęty taryfikatorem w wysokości od 50 do 200 zł.

Jednak zanieczyścić to jedno, a posprzątać to drugie. I w tym przypadku możliwości działania daje kolejny przepis:
art. 101

 - Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych...........błota, śniegu.... podlega karze do 1000 zł.

Dla strażnika przepis ten również objęty jest taryfikatorem w wysokości 200 zł.