Interwencje pocztą elektroniczną - jak poprawnie sformułować zawiadomienie?

Od początku roku dyżurni straży miejskiej przyjęli ponad 9 tys. zgłoszeń mieszkańców przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. W większości spraw zgłaszane są nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Niestety, część z przekazywanych informacji jest niekompletna lub obarczona błędami, a to powoduje konieczność doprecyzowania szczegółów.

1 - kadr z monitoringu przemysłowego - brak widocznych tablic rejestracyjnych, zgłoszenie to wymaga doprecyzowania informacji
1 - kadr z monitoringu przemysłowego - brak widocznych tablic rejestracyjnych, zgłoszenie to wymaga doprecyzowania informacji

Przy wysyłaniu zgłaszania zawiadomienia do Straży Miejskiej Miasta Poznania o popełnieniu wykroczenia drogowego prosimy o podawanie: daty, godziny i miejsce zdarzenia. Należy również załączyć zdjęcie pojazdu w miejscu zabronionym, z widocznymi numerami rejestracyjnymi, a ponadto ujęcie powinno jednoznacznie wskazywać rodzaj popełnionego wykroczenia.

Pomocne będzie, w razie konieczności doprecyzowania szczegółów zdarzenia, pozostawienie danych kontaktowych.

Właściwe i pełne przekazanie informacji, umożliwi Straży podjęcie czynności, zmierzających do wykrycia sprawcy wykroczenia.