Gorąca niedziela

144 samochody zaparkowane w miejscach zabronionych, z tego 53 w obrębie Parku Kulturowego, 6 samochodów odholowanych na parking strzeżony, 13 osób ukaranych za niszczenie zieleni - to efekt niedzielnych działań wzmożonych na terenie Starego Miastai nie tylko.

Nowe Miasto - samochody zaparkowane na terenach zielonych
Nowe Miasto - samochody zaparkowane na terenach zielonych

Od długiego czasu mieszkańcy Poznania wskazują nieprawidłowe parkowanie jako najbardziej uciążliwe dla życia codziennego. W odpowiedzi na liczne zgłoszenia strażnicy przeprowadzają tzw. działania wzmożone. W minioną niedzielę, w ścisłym centrum Starego Miasta funkcjonariusze interweniowali w 144 miejscach, w których kierowcy mimo zakazów pozostawili samochody. Blisko połowa z nich, bo aż 53 interwencje, przeprowadzili w obrębie ulic Parku Kulturowego Stare Miasto. W pozostałych rejonach liczba samochodów pozostawionych w miejscach zakazanych była następująca:

Północna, Kutrzeby, Ku Cytadeli - 36, 3 Maja, Fredry, Składowa - 30, Piaskowa, Szyperska, Piekary, Zielona - 25

Dodatkowo, strażnicy:

  • kontrolujący rejon Parku Kulturowego Stare Miasto interweniowali w 3 przypadkach nieprawidłowo stosowanych reklam działalności gospodarczej,
  • na terenie referatu Północ interweniowali wobec 13 kierowców, którzy parkowali na trawnikach,
  • zlecili odholowanie na parking strzeżony 6 pojazdów, które blokowały wjazd na teren nieruchomości bądź pozostawione były w miejscach zabronionych z możliwością usunięcia,
  • pocztą elektroniczną przyjęli ponad 50 zgłoszeń w sprawach pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych na trawnikach, terenach leśnych i za zakazem zatrzymywania się. Najczęściej powtarzające się zgłoszenia dotyczyły okolic Malty.