Chytry traci dwa razy

Strażnicy referatu Nowe Miasto rozwikłali zagadkę odpadów porzuconych w okolicy Wartostrady. Sprawcę ukarano mandatem w wysokości 500 zł, musiał posprzątać i przekazać odpady do PSZOK - za cenę 43 zł i 20 gr.

Śmietnisko w okolicy Wartostrady
Śmietnisko w okolicy Wartostrady

W pierwszych dniach lipca, w zaroślach przy uczęszczanej przez pieszych i rowerzystów ścieżce, strażnicy znaleźli porzucone opony, poszycia foteli samochodowych, opakowania foliowe oraz gruz poremontowy. Funkcjonariusze dokładnie przeszukali znalezisko, porozmawiali ze spacerującymi mieszkańcami i bardzo szybko wytypowali sprawcę. Już trzy dni później, do siedziby referatu Nowe Miasto, przyszedł mężczyzna, który po przedstawieniu zebranych materiałów przyznał się do wyrzucenia śmieci. Jak się okazało, odpady te pochodziły z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a powodem takiego postępowania była chęć zyskania kilkudziesięciu złotych.

W takich przypadkach nie ma taryfy ulgowej - mandat w wysokości 500 zł i pokrycie kosztów porządkowania. Sprawca sam przewiózł odpady do PSZOK, a za ich przyjęcie zapłacił tylko 43 zł i 20 gr,

Opisany przypadek niech będzie przestrogą dla osób bezmyślnie postępujących z odpadami.

Cenniki obowiązujące w PSZOK znajdziesz tutaj.