Bezpieczeństwo i porządek - cz. 3 podsumowania pracy strażników miejskich w 2018 r

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych bezpośrednio wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Całodobowa obserwacja obrazów z kamer monitoringu miejskiego, kontrola miejsc bytowania bezdomnych, czy interwencje związane ze spożywaniem alkoholu, to najważniejsze obszary aktywności strażników miejskich na rzecz bezpieczeństwa i porządku.

Kontrola koczowisk bezdomnych
Kontrola koczowisk bezdomnych

Miejski system monitoringu wizyjnego obsługiwany jest przez cywilnych pracowników straży. Siedziby poszczególnych stanowisk usytuowane są w komisariatach Policji. Operatorzy pracują w systemie całodobowym i mają do dyspozycji 714 kamer. W minionym roku ujawnili 9 428 zdarzeń wymagających interwencji straży miejskiej lub policji. W porównaniu do roku 2017 liczba ta wzrosła 718 zgłoszeń.

Najwięcej, bo aż 4 425 zaobserwowanych zdarzeń, było w ścisłym centrum Starego Miasta. Dla porównania, na terenie Nowego Miasta takich zgłoszeń operatorzy przekazali 1 455, a na Grunwaldzie 1 243.   

Najwięcej zdarzeń wiązało się ze spożywaniem alkoholu bądź innych podobnie działających środków i zachowaniem ludzi po spożyciu ich nadmiernej ilości - ponad 3 700. Aż 1553 zgłoszenia dotyczyły osób leżących w miejscach publicznych. Większość z nich, z różnych przyczyn, wymagała natychmiastowej pomocy medycznej.

Należy też dodać, że na podstawie zgłoszeń od operatorów monitoringu miejskiego zatrzymano 392 osoby, głównie posiadające substancje narkotyczne, sprawców rozbojów, pobić i kradzieży, uczestników bójek ulicznych oraz poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości.

Pomoc osobom bezdomnym - w okresie zimowym strażnicy 3 416 razy docierali do miejsc bytowania bezdomnych wskazując im możliwości przyjęcia pomocy socjalnej, medycznej bądź zamieszkania w noclegowniach. Wielokrotnie osoby te były w stanie upojenia alkoholowego i zostały przetransportowane do wytrzeźwienia w ODON. Osobom wyziębionym i głodnym strażnicy przekazywali pakiety żywnościowe zakupione z budżetu straży miejskiej. W 25 przypadkach, podczas takich kontroli, konieczna była interwencja zespołu ratownictwa medycznego.

Zadanie to strażnicy realizowali przy ścisłej współpracy z MOPR i Policją.

Inne działania strażników wpływające na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców:

  • interweniowali 3 230 razy wobec pijących alkohol w miejscach zabronionych,
  • doprowadzili 1514 nietrzeźwych osób do ODON lub miejsca zamieszkania,
  • na zgłoszenia mieszkańców interweniowali 5 201 razy w sprawie zakłócania spokoju i porządku publicznego,
  • interweniowali 2 816 razy wobec osób palących tytoń w miejscach objętych zakazem,
  • 59 razy interweniowali wobec osób używających wulgaryzmów

Obok wymienionych działań interwencyjnych należy wspomnieć o wspólnych patrolach z policjantami, udziale strażników w programie Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec, o działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i dorosłych, zabezpieczeniu licznych imprez masowych i uroczystości odbywających się na terenie miasta.