Alarm przeciwpowodziowy odwołany.

W czwartek 17 czerwca stan wód rzeki Warty w Poznaniu opadł poniżej wartości alarmowych. Prezydent Miasta odwołał stan alarmu przeciwpowodziowego na obszarze Miasta Poznania.

Zagrożenie powodziowe
Zagrożenie powodziowe

Od 24 maja strażnicy miejscy wykonywali zadania związane z zabezpieczeniem i ochroną wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Poznania. W tym celu, w porozumieniu z Centrum Zarządzania Kryzysowego wyznaczono stałe miejsca kontroli nabrzeży Warty w okolicy ulic: Hlonda, Szyperskiej, Starołęckiej, Karpiej, Lubczykowej, Nadwarciańskiej, Ku Dębinie, Ostrówek oraz na wysokości os.Piastowskiego. Doraźnie kontrolowano także inne miejsca, w zależności od aktualnego poziomu wód Warty. Każdej doby w miejscach tych zaangażowanych było 57 strażników. Poznaniacy wykazali się dużą rozwagą i zdyscyplinowaniem. Odnotowano jedynie nieliczne przypadki naruszania zakazu wstępu na wały ochronne.

Strażnicy pomagali również PSP w usypywaniu zapór wodnych w miejscach szczególnie zagrożonych jak np. przy ul. Starołęckiej.