Najlepszy Strażnik Straży Miejskiej Miasta Poznania

Piotr Będziewski, strażnik rejonowy referatu Północ, został Najlepszym strażnikiem 2019 roku. Wyróżnienie wręczył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mariusz Wiśniewski podczas uroczystości z okazji Dnia Straży Gminnej.

29 sierpnia przypada Dzień Straży Gminnej. Z tej okazji odbyła się uroczystość podsumowująca całoroczną pracę poznańskich strażników i pracowników cywilnych SMMP.  Rocznie strażnicy miejscy interweniują w blisko 31 tys. spraw, będących w ich kompetencjach. Usuwają wraki, pomagają zwierzętom, czuwają nad porządkiem w komunikacji, obserwują obraz z kamer monitoringu miejskiego, współpracują z wieloma instytucjami przyczyniając się do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. To tylko przykłady aktywności poznańskich funkcjonariuszy. Dla najbardziej zaangażowanych były nagrody i wyróżnienia.

Wyróżnienia, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych otrzymali:

  • operatorzy monitoringu miejskiego, za szczególne osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. Listy gratulacyjne i upominki wręczył Pan Witold Rewers, dyr. Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP
  • strażnicy rejonowi, za całokształt wieloletniej pracy na rzecz społeczności lokalnych, oraz wkład w wychowanie młodych pokoleń strażników. Podziękowania i upominki wręczył Pan Arkadiusz Bujak, dyr Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych UMP
  • strażnicy ceremoniału miejskiego, za profesjonalizm, dyspozycyjność oraz wzorowe wypełnianie obowiązków ceremoniału uroczystości miejskich Wyróżnienia wręczyła Pani Joanna Skrzypek, z-ca dyr. Gabinetu Prezydenta

Uroczystość ta była także okazją do wręczenia awansów na wyższe stanowiska służbowe. W tym roku Komendant SMMP awansował 34 funkcjonariuszy.  

Niezawodny partner SMMP to forma podziękowania Komendanta wręczana przedstawicielowi instytucji, która poprzez swoją działalność wspiera straż miejską stając się niezawodnym partnerem. W tym roku, do grona Niezawodnych Partnerów SMMP,  dołączył Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych UMP.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu na Najlepszego strażnika 2019 roku. Do XI edycji konkursu przystąpiło 11 funkcjonariuszy. Najlepszy strażnik został wyłoniony nie tylko na podstawie efektów całorocznej pracy, ale także na podstawie wyników testu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych - takich jak kontakt z mieszkańcem, właściwe posługiwanie się terminologią prawną i sporządzania dokumentacji służbowej.

Decyzją Komisji Konkursowej Najlepszym strażnikiem 2019 roku został Piotr Będziewski  strażnik rejonowy referatu Północ.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - Najlepszy Strażnik Straży Miejskiej Miasta Poznania
  • Piotr Będziewski