Najlepszy Strażnik Straży Miejskiej Miasta Poznania

Jacek Wilcząb, strażnik rejonowy referatu Nowe Miasto, został Najlepszym strażnikiem 2018 roku. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystości z okazji Dnia Straży Gminnej.

Najlepszy strażnik 2018 roku

29 sierpnia przypada Dzień Straży Gminnej. Z tej okazji odbyła się uroczystość podsumowująca roczną pracę poznańskich strażników i pracowników cywilnych SMMP. Jako pierwsi uroczyste ślubowanie złożyło 18 nowych funkcjonariuszy.

Ślubuję uroczyście służyć państwu i wspólnocie lokalnej,.... tak rozpoczynała się Rota wypowiadana przez wszystkich ślubujących. Zastępca Prezydenta Pan Mariusz Wiśniewski gratulując wszystkim strażnikom podkreślił, że straż miejska opiera się na doświadczeniu starszych funkcjonariuszy i entuzjaźmie młodych.

W dalszej części wyróżnienia otrzymali:

  • operatorzy monitoringu miejskiego, za szczególne osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
  • strażnicy ceremoniału miejskiego, za profesjonalizm, dyspozycyjność oraz wzorowe wypełnianie obowiązków ceremoniału uroczystości miejskich,
  • strażnicy rejonowi, za całokształt wieloletniej pracy na rzecz społeczności lokalnych, oraz wkład w wychowanie młodych pokoleń strażników.

Uroczystość ta była także okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie. W tym roku Komendant SMMP awansował 67 funkcjonariuszy. 15 z nich, otrzymało awans na najwyższe stopnie służby patrolowej.

Niezawodny partner SMMP to forma podziękowania Komendanta wręczana przedstawicielowi instytucji, która poprzez swoją działalność wspiera straż miejską stając się niezawodnym partnerem. W tym roku, do grona Niezawodnych partnerów SMMP, dołączyło Schronisko dla Zwierząt.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu na Najlepszego strażnika 2018 roku. Do X edycji konkursu przystąpiło 15 funkcjonariuszy, natomiast ocenie komisji wewnętrznej poddało się 11 strażników. Najlepszy strażnik został wyłoniony nie tylko na podstawie efektów całorocznej pracy, ale także na podstawie wyników testu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych - takich jak kontakt z mieszkańcem, właściwe posługiwanie się terminologią prawną i sporządzania dokumentacji służbowej.

Decyzją Komisji Konkursowej Najlepszym strażnikiem 2018 roku został Jacek Wilcząb, strażnik rejonowy Referatu Nowe Miasto.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - Najlepszy Strażnik Straży Miejskiej Miasta Poznania
  • Jacek Wilcząb