Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Straży Miejskiej po raz kolejny uczestniczyli w działaniach profilaktycznych skierowanych do najmłodszych mieszkańców miasta. Tym razem strażniczki uczestniczyły w akcji zorganizowanej przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 83. Przedszkolaki miały okazję wysłuchać bajki, a następnie uczestniczyć w pogadance związanej z ich bezpieczeństwem. Dla utrwalenia wiedzy otrzymały kolorowanki i książeczki edukacyjne.

Działania podejmowane przez Straż Miejską mają na celu informowanie dzieci o istniejących zagrożeniach oraz o sposobach reakcji, w przypadku pojawienia się sytuacji niebezpiecznych. Powinny przyczynić się do wzbudzania wśród dzieci prawidłowych zachowań, a w konsekwencji do wzrostu ich bezpieczeństwa.

Julita, Anita

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej