Mandaty karne

Sprawy związane z wpłatami z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego obsługiwane są przez:

Wydział Finansowy
URZĄD MIASTA POZNANIA
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
tel. 61-878-41-17

Aktualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu grzywien nałożonych przez Straż Miejską Miasta Poznania

oraz

zasądzenia przez sąd kosztów postępowania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (Miasta Poznania) i uprawomocnienia sie wyroku

 PKO BP S.A.
44 1020 4027 0000 1802 1262 0789

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej