Aneta Baranowska

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osiedle Ławica w większości stanowi zabudowa jednorodzinna a układ komunikacji opiera się na dwóch podstawowych ulicach - Bukowskiej i Złotowskiej. Ulica Bukowska jest jedną z ważniejszych ulic Poznania, a to z uwagi na dojazd do Lotniska Ławica. Największy wpływ na charakter osiedla ma obok lotniska duży kompleks leśny - Lasek Marceliński. Należy zaznaczyć, że na terenie osiedla znajduje się Schronisko dla Zwierząt.

Duże obszary rekreacyjne oraz w bezpośrednim sąsiedztwie usytuowane Rodzinne Ogrody Działkowe generują szereg interwencji z dziedziny porządkowych. Strażnik osiedlowy utrzymuje stały kontakt telefoniczny z leśniczym ZLP a w razie konieczności wspólnie lustrują tereny leśne. W efekcie tej współpracy udało się nie tylko zlikwidować szereg dzikich wysypisk, ale również zdemaskować kilku śmieciarzy, którzy zostali ukarani wysokimi mandatami.

Całkowicie innym problemem jaki występuje na terenach leśnych wiąże się z puszczaniem psów luzem bez nałożonego kagańca. Pomimo największego wybiegu dla psów jaki, powstał na terenie Lasku Marcelińskiego, takie przypadki są tutaj codziennością.

Inne działania strażnika osiedlowego to:

  1. kontrole prawidłowości parkowania pojazdów - najczęściej mieszkańcy takie zgłoszenia kierują z ulic Świerzawskiej, Brzechwy i Złotowskiej. Są też sygnały od mieszkańców objętych strefą zamieszkania - kontrole prawidłowego oznakowania oraz przestrzegania zasad parkowania strażnik przeprowadził wspólnie z policjantem WRD KMP;
  2. kontrole z zakresu spalania odpadów, wyposażenia nieruchomości w numer porządkowy oraz wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych;
  3. dwukrotnie w ciągu roku strażnik sprawdza sprawność oświetlenia i oznakowania ulic.