Krzysztof Kubacki

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zabudowa osiedla oparta jest na budownictwie jednorodzinnym, natomiast układ komunikacyjny skupia się wokół ulicy Grunwaldzkiej i biegnącej wzdłuż tej ulicy trakcji tramwajowej. Jednak największy wpływ na charakter osiedla ma położony na jego terenie Cmentarz Komunalny nr 2 Junikowo i przebiegająca obok trakcja kolejowa. To wszystko sprawia, że pomimo sporych zmian w infrastrukturze drogowej główne szlaki komunikacyjne są nadal zatłoczone.

W bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza często dochodzi do podrzucania śmieci. Jednak cmentarz to głównie kontrole legalności handlujących, zwłaszcza w okresach świątecznych, oraz kradzieże z nagrobków. Ważniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. na pętli tramwajowej Budziszyńska i Junikowo dochodzi do przypadków spożywania alkoholu i palenia papierosów. Wykroczenia te zawsze występują z większym nasileniem w tzw. rejonach przesiadkowych, gdzie powracający z pracy zmieniają środek transportu;
  2. strażnik doprowadził do uporządkowania terenu miejskiego położonego przy ul. Włodyjowskiego. Podobne interwencje porządkowe zrealizował przy ul. Legnickiej oraz przy ul. Wołowskiej. Natomiast przy ul. Smoluchowskiego, po interwencji strażnika, przycięto wybujałą roślinność zasłaniającą znaki drogowe;
  3. w związku z licznymi skargami mieszkańców ul. Soboteckiej strażnik prowadzi tam systematyczne kontrole prawidłowości parkowania pojazdów.