Karol Stachowiak

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zabudowę osiedla stanowią zarówno bloki wybudowane w drugiej połowie ubiegłego stulecia oraz domy jednorodzinne. Układ komunikacyjny osiedla skupia się wokół ul. Warszawskiej biegnącej od Śródki w kierunku wschodnim. Jest to jedna z ważniejszych i najbardziej obciążonych arterii Miasta.  Zasadniczy wpływ na charakter osiedla mają tereny rekreacyjne przylegające do Jeziora Maltańskiego oraz Cmentarz komunalny nr 1 Miłostowo a od ubiegłego roku także Ogrzewalnia dla bezdomnych.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. prowadzi systematyczne kontrole w okolicach ogrzewalni dla bezdomnych. Mieszkańcy skażą się na demoralizujące zachowania osób po opuszczeniu placówki (zaczepianie przechodniów czy załatwiane potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych. Tylko w pierwszym kwartale b.r. ) strażnik osiedlowy przeprowadził  27 doraźnych, prewencyjnych kontroli, połączonych z obserwacją w/w rejonu;
  2. wraz z pracownikiem GOAP sprawdzał prawidłowość gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli domów jednorodzinnych. Ogółem skontrolowano 311 posesji a wszelkie uwagi podczas kontroli spisywał pracownik ZM GOAP. Natomiast strażnik sprawdzał oznakowanie poszczególnych budynków numerem porządkowym, oznakowanie nazw ulic, czystość na terenie przylegającym bezpośrednio do nieruchomości oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy trzymaniu psów (szczelność ogrodzenia, oznakowanie bramy wejściowej tabliczką z ostrzeżeniem i inne);
  3. przeprowadził kompleksową kontrolę na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jakie znajdują się na terenie osiedla, koncentrując się na problemach związanych gospodarką odpadami komunalnymi ciekłymi i stałymi;
  4. w ramach realizacji zadań doraźnych strażnik sprawdzał przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu, między innymi w przejściu podziemnym przy ul. Łomżyńskiej;
  5. sporo działań strażnika wiąże się z terenami zaśmieconymi, między innymi wzdłuż trasy tramwajowej przy ul. Warszawskiej, w Parku Tysiąclecia, czy na terenach przyległych do ROD;
  6. przy ul. Krańcowej funkcjonariusz ujawnił niestabilny, kilkumetrowy stos połamanych płyt betonowych składowanych poza ogrodzeniem budowy. Z uwagi na realne zagrożenie zdrowia i życia ludzi strażnicy z pomocą pracowników ochrony zabezpieczyli miejsce przed dostępem osób postronnych wygradzając hałdę barierkami. Po interwencji kierownik budowy nakazał niezwłoczne usunięcie płyt.