Franciszek Bartkowski, Jarosław Jąder, Tadeusz Niedźwiedziński

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osiedle Stare Miasto położone jest w samym centrum Poznania. Zabudowę osiedla stanowią kilkupiętrowe stare kamienice, a układ komunikacyjny oparty jest na wąskich, zatłoczonych uliczkach. Najważniejszym miejscem jest Stary Rynek, który wraz z przyległymi ulicami stanowi wizytówkę Poznania. To tutaj, na terenie osiedla Stare Miasto, siedzibę ma Prezydent Miasta, to tutaj jest najwięcej kawiarni i restauracji przyciągających tysiące ludzi i wreszcie to tutaj przyjeżdżają niemal wszystkie wycieczki by podziwiać poznańskie zabytki. To wszystko osiedlu nadaje niepowtarzalny klimat a zarazem sprawia, że najważniejszymi zadaniami dla strażników osiedlowych jest codzienna kontrola czystości zarówno ulic jak i terenów nieruchomości, reagowanie na wszelkie wybryki chuligańskie zwłaszcza osób nietrzeźwych a także dbałość o przepustowość ciągów komunikacji. Można powiedzieć, że na terenie tego osiedla, miejsca objęte szczególnym nadzorem stanowią całe osiedle.

Najważniejsze zadania realizowane przez strażników osiedlowych to:

  1. prowadzi poranne przeglądy stanu czystości ulic osiedla - zadanie to realizowane jest codziennie;
  2. egzekwuje od właściwych podmiotów terminowego porządkowania miejsc publicznych;
  3. codzienne przeglądy podwórzy, na terenie których najczęściej występują zaniedbania porządkowe;
  4. kontrola wybranych klatek schodowych kamienic, wewnątrz których najczęściej występują zaniedbania porządkowe;
  5. doprowadza do uporządkowania zaniedbanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Obecnie takich spraw strażnik prowadzi 15;
  6. w soboty i niedziele, wspólnie z pracownikiem ZDM dokonuje kontroli czystości dróg;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór na usuwaniem pojazdów nieużywanych;
  8. w zakresie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej wskazuje właściwym zarządcom usterki wymagające naprawy lub propozycje wprowadzenia zmian usprawniających ruch drogowy;
  9. w przypadku, gdy pomimo stosowanych środków prawnych, występujące uciążliwości dla mieszkańców nagminnie powtarzają się, strażnik proponuje i uzgadnia większe zaangażowanie jednostek straży miejskiej bądź innych podmiotów.

W ostatnim czasie strażnicy osiedlowi ujawnili uszkodzone schody prowadzące do Zamku Królewskiego na Górze Przemysła. Funkcjonariusz wykonał dokumentację fotograficzną i opisową a następnie skierował stosowne wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarządu Zieleni Miejskiej oraz do Muzeum narodowego. W konsekwencji schody zostaną gruntownie odnowione.