Zespół profilaktyki

Od roku szkolnego 2006/2007 (w cyklu rocznym), w Szkole Podstawowej nr 90 na poznańskim Grunwaldzie jest realizowany Program "Świetlica naszej Szkoły i Straż Miejska Miasta Poznania na rzecz bezpieczeństwa dzieci". Raz w miesiącu, autorki Programu prowadzą grupowe zajęcia, w których uczestniczą uczniowie z klas 1 - 3 przebywający w szkolnej świetlicy. Pakiet tematyczny zajęć realizowanych w poszczególnych miesiącach jest dostosowany do sytuacji i potencjalnych zagrożeń, w których mogą się znaleźć dzieci, jest również adekwatny do pory roku i "rytmu roku szkolnego". Problematyka zajęć realizowanych w formie pogadanek, ćwiczeń, warsztatów, czy też zajęć praktycznych w pobliżu szkoły, obejmuje np. bezpieczeństwo pieszych, bezpieczeństwo podczas podróży, w domu , szkole, czy też podczas wypoczynku zarówno zimowego, jak i letniego. Realizacja projektu często jest wsparta przez policyjnego specjalistę ds. nieletnich, strażaka, psychologa. Warto nadmienić, że pozytywne efekty płynące z realizacji Programu są w części zasługą wychowawców i nauczycieli utrwalających wiedzę i doskonalących umiejętności uczniów podczas innych zajęć lekcyjnych. W obiektywnej ocenie zauważalnymi są wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym, w środowisku rówieśniczym.
  Listopadowe zajęcia obejmowały zagadnienia dotyczące umiejętności zachowania się na miejscu zdarzenia, rozpoznania zagrożenia, oceny sytuacji i telefonicznego wezwania pomocy służb ratunkowych. Zajęcia prowadzono w formie ćwiczeń z wykorzystaniem rekwizytów. W drugiej części zainscenizowano scenki przedstawiające możliwe zagrożenia dla dziecka ze strony osoby nieznanej. Uczestnicy zajęć samodzielnie musieli rozpoznać zagrożenie bezpieczeństwa ze strony "obcego", przeciwdziałać jego intencjom i zwrócić się o pomoc, najczęściej telefonicznie do służb ratunkowych.
  Zajęcia grudniowe poświęcono bezpiecznym, zimowym zabawom na śniegu i lodzie. Rozmawiano także o bezpieczeństwie podczas używania fajerwerków, których efekty można oglądać tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłych, mogących je zakupić i "odpalać".
       Podczas zajęć kształtowane są umiejętności wypowiadania się i słuchania innych. Rozwijane jest u uczniów myślenie przyczynowo - skutkowe. Uczniowie uważnie słuchają oraz umieją i potrafią odpowiedzieć na zadawane im pytania. Uczeń wie, że należy przestrzegać bezpieczeństwa w różnych miejscach i okolicznościach. Poprzez rozmowę, zabawę dydaktyczną, pokaz (scenki sytuacyjne), ćwiczenia praktyczne, za pomocą rozsypanki wyrazowej, czy doskonalenie posługiwania się dostępnymi środkami łączności - można osiągnąć rozbudzanie kreatywności u uczniów, niezbędne na każdym etapie edukacji.

Katarzyna Link wychowawca szkolnej świetlicy SP 90
Edyta Macutkiewicz strażnik szkolny SMMP Referat Grunwald

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej