Aneta Baranowska

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na terenie osiedla przeważa zwarta stara zabudowa jednorodzinna, co nadaje swoisty charakter tej części Miasta. To tutaj znajduje się jeden z największych szpitali Poznania - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego. Układ komunikacyjny osiedla stanowią wąskie, zatłoczone uliczki, otoczone arteriami o bardzo dużym natężeniu ruchu - ul. Dąbrowskiego, Żeromskiego i Bukowską.

Najistotniejsze uciążliwości, na jakie wskazują mieszkańcy osiedla, wiążą się z dużą ilością samochodów i szczupłością miejsc parkingowych. Najwięcej problemów z zastawianiem bram wjazdowych zgłaszają mieszkańcy ul. Lubeckiego. Natomiast na wybujałą roślinność, która zasłania znaki drogowe narzekają mieszkańcy ul. Rycerskiej. Na odcinku ul. Marcelińskiej, który przebiega przez teren osiedla, znajduje się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Bardzo często dochodzi do przypadków blokowania bramy wjazdowej tej instytucji.

Strażnik osiedlowy doprowadził do usunięcia kilku wraków. Prowadzi systematyczne kontrole stanu czystości chodników i ulic a dwukrotnie w ciągu roku sprawdza sprawność oświetlenia i oznakowania ulic.